Göranssonska Stiftelserna

Stiftelserna beviljar sammantaget drygt 70 miljoner kronor varje år. Drömfabriken och Språngbrädan är exempel på verksamheter som Göranssonska Stiftelserna bidragit till. Läs mer under beviljade anslag.