Barn-och ungdomsverksamhet på Sigridsgården

Barn- och ungdomsverksamhet på Sigridsgården sett från bilvägen jämte.

Sigridsgården är en trygg plats där barn och ungdomar i olika åldrar får känna sig välkomna. Här blir varje barn och vuxna sedda och bekräftade för de unika individer de är. Vi vill att alla får känna delaktighet och har inflytande i de aktiviteter vi gör på gården. Här blir allas röst hörd inom våra ramar och förutsättningar. Verksamheten bedrivs i Sigrid Göranssons tidigare bostad, Sigridsgården.

Barn och ungdomar ska bli uppmuntrade till att försöka och våga prova på och ta ansvar så de kan växa till att bli trygga individer.

Vad händer på Sigridsgården?

Vi är glada att ha gruppverksamhet på Sigridsgården för barn och unga. Vår verksamhet riktar sig från baby till ungdomar i årskurs 9. Observera att man behöver anmäla deltagande för tisdags-och torsdagsklubben.

Måndagsklubben: För dig i årskurs 7-9.
Måndagar kl 15.00 – 18.00

Tisdagsklubben: För dig i årskurs 1-3.
Tisdagar kl 14.00 – 16.00
Se information kring anmälan längre ned.

● Torsdagsklubben: För dig i årskurs 4-6.
Tisdagar kl 14.30 – 16.30
Se information kring anmälan längre ned.

● Liten & Stor, 0-5 år med vuxen
Tisdagar kl 08.30 – 11.30
Torsdagar kl 08.30 – 11.30

Följ oss gärna på Instagram för mer information: sigridsgarden_barnochungdom. 

Hur anmäler jag mig?

För deltagande på tisdags-och torsdagsklubben behöver vi följande uppgifter:

  • Barnets namn och ålder
  • Kontaktuppgifter till barnets förälder/vårdnadshavande
  • Eventuella allergier

Maila gärna uppgifterna till oss på info@sigridsgarden.se. Det går även bra att anmäla på plats.

 

Erika och Agneta som jobbar med barn- och ungdomsverksamhet på Sigridsgården.

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår verksamhet. Erika 070-365 08 96 / Agneta 070-998 08 31