Sigrid Göranssons stiftelse

Stiftelsen är den yngsta av våra tre stiftelserna. Den grundades 1947 av Sigrid Göransson som var barnbarn till konsuln Göran Fredrik Göransson, köpmannen och industrimannen som bland annat var en av grundarna till Sandvikens Jernverks AB, idag mer känt som Sandvik och Alleima.

Sigrid Göranssons stiftelse, Sigridsgården. En sjö med en brygga fullt av människor.

 

Om Sigrid Göranssons stiftelse

Stiftelsen använder de privata medlen som Sigrid Göransson en gång avsatte för att årligen ge betydande bidrag till föreningar och organisationer som arbetar för barn och ungdomar i Sandvikens kommun.

 

Bidrar till ett bättre samhälle

De senaste åren har stiftelsen aktivt bidragit till ett bättre samhälle. Ett exempel är återuppbyggnaden av Storviksbadet, som nu ger barn, ungdomar och deras familjer möjligheten att njuta av sommarbad. Stiftelsen finansierar även Ringblomman, en verksamhet som fokuserar på barn och ungdomar och deras familjer

Sigridsgården – en mötesplats för barn och ungdomar

På Linnévägen 14 i Sandviken ligger Sigridsgården, som en gång var Sigrid Göranssons hem. Där erbjuds barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det är en mötesplats för olika föreningar och organisationer. Det är en plats där de kan samarbeta för att förbättra livet för de unga i Sandvikens kommun.

Läs mer om vår verksamhet på Sigridsgården