Göranssonska fonden

Den Göranssonska Fonden grundades av konsulen Göran Fredrik Göransson i slutet av 1800-talet. Han var en av grundarna till Sandvik AB. Stiftelsen har fokus på att stödja skol-och utbildningsprojekt och varje år delar vi ut bidrag till studenter och invånare i Sandvikens kommun.

Göranssonska fonden delar ut stipendier till ca 2500 studenter varje år.

Bidrag till studenter med koppling till Sandviken

Två gånger om året delar vi ut studiebidrag till studenter på olika nivåer (gymnasium, högskola, universitet och folkhögskola).
Ansökan är öppen 1-28 februari och 1-30 september varje år. 

 

Språngbrädan – gymnasial utbildning för unga vuxna

Vi är stolta över Språngbrädan, en vuxenutbildning som för individer i åldern 20-30 år som saknar gymnasial kompetens.  På Språngbrädan fokuserar vi på individuellt lärande med flexibla studieplaner utifrån behov och förutsättningar.

Du kan läsa mer om Göranssonska Fonden här.