FAQ – Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring att söka bidrag – både allmänna frågor, för privatpersoner samt för föreningar & organisationer.

Om du ska söka ett personligt bidrag och vill ha hjälp med din ansökan kan du boka en tid med oss – maila oss på info@goranssonska.com.

 

Allmänna frågor

Vilka är Göranssonska stiftelserna?

Göranssonska stiftelserna verkar i Sandvikens kommun och har som mål att förbättra livkvalitén för boende i kommunen. Våra stiftelser riktar sig primärt till barn och unga,  personer med funktionsvariationer, äldre eller personer i social utsatthet. Hos stiftelserna kan privatpersoner samt ideella föreningar/organisationer ansöka om bidrag.

Hur ansöker jag?

Ansökan skickas in digitalt via Min ansökan (”Ansök om bidrag” i menyn). Där kan du lägga in dina uppgifter och skicka in din ansökan. Om du som privatperson ej har möjlighet att ansöka digitalt kontakta oss på Göranssonska Stiftelserna.  

När kan man ansöka?

Det är olika ansökningsperioder, se på Min Sida vilka ansökningar som är aktiva just nu.

När får jag svar på min ansökan?

Handläggningstiden kan se olika ut beroende på vad du ansökt om. Vissa hanteras av personal på stiftelsernas administration andra på styrelsemöten. Vi försöker vara så snabba som möjligt. Handläggningstiden kan ta lite längre tid om ärendet ska tas till styrelsemöte för beslut.

Visste du att Göranssonska Stiftelserna var med och såg till att Storviksbadet rustades upp?

Frågor och svar – Privatperson

Vad kan jag söka bidrag för?

Du som privatperson kan bland annat ansöka om bidrag till: – Tandvårdskostnader – Glasögon – Kläder och skor – Möbler – Storstädning – Julmat – med mera.   Vi gör en individuell bedömning utifrån varje ansökan.


Hur söker jag bidrag?

Ansökan skickas in digitalt via Min ansökan. Där kan du lägga in dina uppgifter och skicka in din ansökan. Om du som privatperson ej har möjlighet att ansöka digitalt kontakta oss på Göranssonska Stiftelserna.

Kan jag söka för flera ändamål samtidigt?

Ja! Tillexempel kan du ansöka om bidrag för glasögon och kläder vid samma tillfälle.

Vad krävs för att jag ska kunna söka bidrag?

För att du ska kunna söka medel hos Göranssonska Stiftelserna behöver du uppfylla följande. 
 Du är… – folkbokförd i Sandvikens kommun – i en ekonomiskt utsatt situation – i en situation där pensionen räcker ej till

Är bidraget skattefritt?

Ja, det är skattefritt och påverkar ej ditt SGI.

När får jag svar på min ansökan?

Handläggningstiden kan se olika ut beroende på vad du ansökt om. Vi försöker vara så snabba som möjligt. Du kan följa din ansökan på Mina Sidor.

Vilka bilagor ska jag skicka med?

Beroende av vad du ansöker om skall olika bilagor bifogas. Detta framgår när du ansöker digitalt. Bilagor som alltid skall medfölja är: – Senaste inkomstdeklarationen – Ekonomisk översikt från din bank eller banker – Kontoutdrag över de senaste två månaderna – Översikt över eventuella fonder/aktier. Observera att om du har sambo/make/maka skall även dennes uppgifter bifogas

Varför behöver jag skicka in olika dokument?

För att kunna handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt behöver vi underlagen i bedömningen.

Kan jag få hjälp med att fylla i min ansökan?

Vi hjälper gärna till med ansökan via telefon, e-post eller bokade besök.

Hur gammal behöver jag vara för att ansöka?

Du behöver vara 18 år för att ansöka om bidrag.

Hur lång tid tar det innan jag får bidraget?

Efter beviljad ansökan hör du av dig till oss för att få en rekvisition.

Får jag använda pengarna till vad jag vill?

Bidraget skall endast användas till det du blivit beviljad.

Förväntas jag göra något efter jag fått ett bidrag?

Nej

Frågor och svar – Organisationer och Föreningar

Vem kan söka bidrag?

För att ni ska kunna söka medel hos Göranssonska Stiftelserna ska ni ha verksamhet i Sandvikens kommun. 
Organisationen ska antingen vara en ideell förening, allmännyttig stiftelse eller trossamfund. 
Observera att vi inte lämnar medel till aktiebolag, ekonomiska föreningar eller enskild firma.

Vad kan vi söka bidrag för?

För att söka stöd för ert projekt eller verksamhet ska den riktas mot någon eller några av följande målgrupper: – Verksamheter för barn och ungdomar – Socialverksamhet riktade mot behövande och äldre. – Utbildningsinitiativ riktade mot barn, ungdomar och unga vuxna.

Hur söker jag bidrag?

Ansökningarna skickas in digitalt via Mina Sidor. Observera att det behöver vara ordförande eller kassör som skickar in ansökan.

Kan vi söka för flera projekt samtidigt?

Ja, det går bra!

När får jag svar på min ansökan?

Handläggningstiden kan se olika ut beroende på vad du ansökt om. Vissa hanteras av personal på stiftelsernas administration andra på styrelsemöten. Vi försöker vara så snabba som möjligt. Handläggningstiden kan ta lite längre tid om ärendet ska tas till styrelsemöte för beslut.

Vilka bilagor ska vara med i ansökan?

Beroende av vad du ansöker om skall olika bilagor bifogas. Detta framgår när du ansöker digitalt. Bilagor som alltid skall medfölja är: – Budget – Verksamhetsberättelse – Balans och resultaträkningKan jag få hjälp med att fylla i min ansökan?

Vi hjälper gärna till med ansökan via telefon, e-post eller bokade besök.

Vem får ansöka från organisationen?

Ansökningarna ska alltid godkännas av ordförande eller kassör.

Får jag använda pengarna till vad jag vill?

Bidraget skall endast användas till det du blivit beviljad.

Förväntas jag göra något efter jag fått ett bidrag?

Ja, du skall återrapportera till Stiftelserna och visa på hur bidraget används.