Våra stiftelser

Göranssonska stiftelserna är tre separata stiftelser som skapades av ättlingar till Göran Fredrik Göransson (1819-1900), grundaren av Sandvik AB. Våra tre stiftelser är Stiftelsen den Göranssonska fonden, Stiftelsen Albert & Anna Göranssons minne och Sigrid Göranssons stiftelse. Varje år delar vi ut ekonomiskt stöd till både organisationer, studenter och privatpersoner, med huvudsakligt fokus på områden som barn- och ungdomsverksamhet, funktionsnedsättningar och äldreomsorg.

Vad är egentligen en stiftelse?

”En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte”, skriver Länsstyrelsen Gävleborg. Göranssonska stiftelsernas syfte är att förbättra livskvaliteten för Sandvikenborna!

Läs mer om stiftelserna & deras verksamhet

Den Göranssonska fonden fokuserar på skolprojekt & utbildning

Ett porträtt som hänger framför

Albert & Anna Göranssons Minne – för gamla och unga, stort och smått

Sigrid Göranssons stiftelse ger betydande bidrag till föreningar & organisationer